Onroerend Erfgoed kritisch over nieuwbouwproject op site Sandershoeve

Agentschap Onroerend Erfgoed kritisch over nieuwbouwproject op site Sandershoeve in Stene-dorp In tegenstelling tot wat Schepen voor Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys de Oostendenaars wilde

Agentschap Onroerend Erfgoed kritisch over nieuwbouwproject op site Sandershoeve in Stene-dorp

In tegenstelling tot wat Schepen voor Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys de Oostendenaars wilde laten geloven, blijken de bouwplannen van projectontwikkelaar Hyboma voor de site Sandershoeve in Stene-dorp geenszins aanvaardbaar voor het Agentschap Onroerend Erfgoed.

In een zeer uitvoerig advies verzet het agentschap zich tegen de oprichting van een koppelwoning en een overdekte parking op het historisch erf van de hoeve. Het agentschap dringt er ook op aan dat de historische elementen van de hoeve (kasseiverharding, omheining, beplanting, enz.) integraal bewaard worden.

Het agentschap verzet zich niet tegen de bouw van 3 woonvolumes van 8 woningen achteraan de site. Deze zullen aansluiten tegen de bestaande bewoning op de Steensedijk en het Sint-Andreasinstituur en langs daar over een aparte toegang beschikken.

Tenslotte, omwille van het historisch belang van de site, eist het agentschap dat er eerst een archeologische prospectie met proefsleuven over 12,5% van de site, en, in functie van de resultaten, mogelijk zelfs archeologische opgravingen worden uitgevoerd alvorens de bouwwerken kunnen aangevat worden.

 

Dement Oostende roept Schepen Claeys op om het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed strikt na te leven en ernstig rekening te houden met de bezwaren van de omwonenden alvorens een bouwvergunning voor het project Sandershoeve af te leveren.

Het integrale advies van het agentschap Onroerend Erfgoed kan u hier nalezen.

Tags