Nieuwe episode in saga Hotel du Louvre

Hoe de lobbymachine van de Oostendse Sp.a en Open VLD bij hun députés zijn vruchten heeft afgeleverd. Op 6 augustus 2015 zond député Carl Vereecke (Open VLD) een persbericht uit. Nog v

Hoe de lobbymachine van de Oostendse Sp.a en Open VLD bij hun députés zijn vruchten heeft afgeleverd.

Op 6 augustus 2015 zond député Carl Vereecke (Open VLD) een persbericht uit. Nog vooraleer de betrokkenen zelf te berichten vertrouwde hij de pers toe dat de Deputatie beslist had om aan bouwpromotor Desimpel Construct een vergunning af te leveren voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van alweer een appartementsgebouw in onze stad.

Bevindingen van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar

De kaarten lagen nochtans goed. De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar, een onafhankelijke, in stedenbouw onderlegde persoon, die over het beroep van de buren tegen de sloopvergunning van de stad Oostende advies moet afleveren, was zich uitzonderlijk ter plaatse van de situatie komen vergewissen.

Zijn bevindingen waren vernietigend:
"Het is niet aangewezen de vergunning te verlenen omdat de door het schepencollege noodzakelijk geachte voorwaarden juridisch niet mogelijk zijn, en de aanvraag strijdig is met de gewestelijke verordeningen inzake toegankelijkheid en regenwaterafvoer, en strijdig met art. 13 van de gemeentelijke bouwverordening. De aanvraag is ook ruimtelijk niet aanvaardbaar.”

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting op 14 juli jl. voor député Carl Vereecke (Open VLD) voelden de bouwpromotor en diens architect en het diensthoofd Stedenbouw van de stad Oostende de bui al hangen. Op zijn kousenvoeten gaf de architect van de bouwpromotor de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar gelijk dat zijn plannen onvolledig, onjuist en op sommige punten zelfs misleidend waren. Het diensthoofd Stedenbouw van de stad Oostende bestond het zich te distantiëren van de vergunning die zijn werkgever nochtans onder zijn verantwoordelijkheid had uitgereikt. Hij verklaarde in een publieke zitting (!) dat het een unicum was dat een sloopvergunning onder dergelijke voorwaarden was uitgereikt. Met de staart tussen hun benen dropen de bouwpromotor, diens architect en het diensthoofd Stedenbouw van de stad Oostende af.

Aanpassing plannen

Maar niet gejammerd; van zodra het diensthoofd Stedenbouw in de Vindictivelaan 1 het relaas van de hoorzitting uitbracht, schoten schepen J. Vandelanotte (Sp.a) en staatssecretaris B. Tommelein (Open VLD), nog steeds titelvoerend Eerste Schepen in actie. De bouwpromotor werd bewerkt om zijn plannen aan te passen teneinde de talrijke lacunes te verhelpen. Uit goede bron weten wij dat op 5 augustus, de dag và³à³r de Député Carl Vereecke zijn beslissing wereldkondig zou maken, aangepaste bouwplannen bij de Deputatie werden ingediend. Députés Carl Vereecke (Open VLD) en Franky De Block (Sp.a) uit Oostende, werden opgetrommeld om het Oostendse Schepencollege van een publieke blamage te besparen.

En met succès! Nadat de Deputatie reeds de sloop van de Oostendse vismijn, tegen het advies van haar eigen ambtenaar in, bevestigd had, bevestigde zij nu ook de sloop van het Hotel du Louvre, wederom tegen het advies van haar eigen ambtenaar in.

Moraal van het verhaal

Het erfgoedbeleid in de stad Oostende blijft een gevoelig punt. Panden met hoge locuswaarde verdwijnen nog steeds onder de sloophamer, ondanks de loos gebleken verkiezingsbelofte van toekomstig burgemeester J. Vande Lanotte. De belangen van kleine Oostendse ondernemers die al jaren een succesvolle handelszaak uitbaten in mooi gerenoveerde erfgoedpanden, moeten wijken voor de belangen van een bouwpromotor die een prachtig en beeldbepalend erfgoedpand al 10 jaar onbekommerd mag laten verkrotten om uiteindelijk er appartementjes met een netto-oppervlakte van amper 70 tot 80m² te kunnen oprichten.

Dement Oostende zal nu eerst de vergunning afwachten om deze dan te bestuderen en ons te beraden over eventuele verdere juridische stappen. Er is een lange weg afgelegd vergeleken met de oorspronkelijke plannen, de gevel moet naar het origineel opgebouwd worden, het storende dakappartement werd afgevoerd. Blijft natuurlijk nog steeds de bouwdiepte die de leefbaarheid van de twee aanpalende erfgoedpanden in het gedrang brengen en zodoende de druk tot sloop op termijn verhoogt. Ook dit zou erfgoedbeleid zou moeten zijn, niet enkel de impact van het betrokken pand zelf maar ook van de omliggende erfgoedpanden inschatten.

Lees meer over het Hotel du Louvre

Tags