Buren en Dement klaar om nieuwe sloopvergunning Hotel du Louvre aan te vechten

Nieuwe vergunning voor sloop aangeplakt Afgelopen week werd de nieuwe vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw aangeplakt.  Iedere belanghe

Nieuwe vergunning voor sloop aangeplakt

Afgelopen week werd de nieuwe vergunning voor de sloop van het Hotel du Louvre en de bouw van een appartementsgebouw aangeplakt.  Iedere belanghebbende beschikt nu over 30 dagen om hiertegen beroep in te stellen bij de Deputatie.

Het Schepencollege is doofstom gebleven voor de bezwaren van de omwonenden en Dement, in het bijzonder over het behoud van de gevel en de bouwdiepte en — hoogte van de nieuwbouw.

De bouwdiepte

Het appartementsgebouw dat achter de nieuwe gevel wordt opgetrokken, zal met een bouwdiepte van 18m en hoogte van 17,72m. de aanpalende erfgoedpanden volledig verdrukken.  Deze panden zullen door de afmetingen van de nieuwbouw gedurende een halve dag in de schaduw liggen.  Het appartementsgebouw wordt achteraan ook te dicht bij de perceelsgrens gebouwd zodat inkijk bij de buren onvermijdelijk is. Door deze mastodont komt de leefbaarheid van de aanpalende erfgoedpanden die door ondernemende Oostendenaars wél prachtig gerenoveerd werden, ernstig in het gedrang.  De druk op afbraak van deze erfgoedpanden wordt hierdoor hoger.

Met deze nieuwe sloopvergunning heeft Schepen Vande Lanotte zijn verkiezingsbelofte van september 2012 dat de SP.a het Hotel du Louvre niet zou laten slopen, ingeslikt : http://youtu.be/4Cuzo1B9G9s.  Nochtans erkent de SP.a Oostende op haar website dat er een impact is voor het gebouw aan de rechterzijde van het Hotel du Louvre (winkel Charlotte op benedenverdieping).  Zij meent dat de bouwdiepte dient overeengekomen te worden tussen de buren en dat de stad daarin geen stelling kan nemen.  Ten onrechte, want het is het Schepencollege dat dient na te gaan of de bouwdiepte in overeenstemming is met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, wat hier geenszins het geval is, zoals zelfs de SP.a, de grootste politieke partij van de stad, op haar website toegeeft.

Bouwdiepte van nieuwbouw gevisualiseerd

De bouwdiepte van de nieuwbouw werd nagebootst met panelen van 2 m hoog.  De buren en Dement hebben een gerechtsdeurwaarder verzocht om de plaatselijke toestand vast te stellen en de bouwdiepte van de nieuwbouw, zoals gevisualiseerd door deze panelen, aan de hand van foto’s vast te leggen.

Met dit fotomateriaal zullen de buren en Dement aantonen dat de bouwdiepte niet strookt met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.  Zij zullen ondermeer op deze grond de nieuwe sloopvergunning tot voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvechten.  Zij slaagden er in mei 2007 reeds in om een eerste sloopvergunning te laten vernietigen en hebben er goede hoop op dat het gezond verstand in Brussel nu opnieuw zal zegevieren.

De symboolstrijd voor het Hotel du Louvre duurt voort totdat er een renovatieproject wordt ingediend met respect, niet alleen voor het bestaande erfgoedpand maar ook voor de omliggende erfgoedpanden.

Meer info over het Hotel du Louvre.

Tags